GIÁ XE, GIÁ LĂN BÁNH VÀ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT TẠI KHÁNH HÒA